Blog > Komentarze do wpisu
Dzieje Apostolskie – roz.6
Dzieje Apostolskie – rozdział 6

Dz.Ap. 6:1-15
1. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko
żydom, ze zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu.
2. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy
zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach.
3. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha
Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą;
4. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa.
5. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha
Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii;
6. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce.
7. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.
8. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu.
9. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej libertyńską, oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków,
a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem.
10. Lecz nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
11. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali: słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko
Mojżeszowi i Bogu;
12. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w Piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą.
13. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nic przestaje mówić bluźnierstw
przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi:
14. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał.
15. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze anielskie

Pytania do rozważenia:

1. Na czym polegał i z czego mógł wynikać problem opisany na początku
rozdziału? Skąd się bierze rasizm? (Dz.Ap.6.1)
2. Czy któraś ze służb kościoła jest ważniejsza niż inne? (Dz.Ap.6.2)
3. Dlaczego rozwiązywanie technicznych spraw wymaga posiadania zaufania
innych oraz bycia pełnych Ducha Świętego i mądrości? (Dz.Ap.6.3)
4. Co oznaczała modlitwa z włożeniem rąk? Czy powinno się to dziś
praktykować? (Dz.Ap.6.5-6)
5. Czy Szczepan miał zginął za usługiwanie „przy stole”? (Dz.Ap.6.8-14)
6. Dlaczego apostołowie nie chcieli jednocześnie usługiwać „przy stole”
natomiast Szczepan usługiwał jednocześnie „słowem” na ulicy?
(Dz.Ap.6.2,4,9-10)
7. Co było siłą Szczepana? (Dz.Ap.6.10,15)
poniedziałek, 06 lipca 2009, pogodzinach1

Polecane wpisy

  • Dzieje Apostolskie – roz.4

    Dzieje Apostolskie – rozdział 4 Dz.Ap. 4:1-37 1. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, 2. Obu

  • Dzieje Apostolskie – roz.3

    Dzieje Apostolskie – rozdział 3 Dz.Ap. 3:1-26 1. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej. 2. I niesiono pewnego męża, chrom

  • Dzieje Apostolskie - roz.2

    Dzieje Apostolskie – rozdział 2 Dz.Ap. 2:1-47 1. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2. I powstał nagle z nieba sz